Uptimise header

PERSLUCHTLEKDETECTIE

 

Heel wat bedrijven maken gebruik van perslucht als energiedrager. Hoewel de persluchttarieven een veelvoud zijn van de tarieven van water en elektriciteit, worden de kosten van perslucht in een onderneming toch vaak onderschat.

De kosten van persluchtproductie kunnen als volgt onderverdeeld worden: 75% voor energie, 13% voor de investering en 12% voor het onderhoud.

Als we het op een andere manier bekijken, kunnen we stellen dat maar liefst 10% van de totale elektriciteitsrekening naar de opwekking van perslucht gaat en van deze kostbare energie gaat jammer genoeg 20% verloren. Veel geld verdwijnt dus gewoon in de lucht.

 

 

 

Probleemstelling

Veel bedrijven hebben te kampen met persluchtlekken en dit zonder zich er bewust van te zijn.

Aangezien persluchtlekken 30% tot 40% van het totaalverbruik kunnen opslorpen, kosten ze een bedrijf handenvol geld.

Een voorbeeld van de kosten van dit nutteloze energieverbruik:
Een lek van 1 mm bij 6 bar kost reeds €144 per jaar, bij 12 bar wordt dat jaarlijks €480.

Slechts 20% van alle lekken zijn voor de mens hoorbaar. Lekkages brengen immers ultrasoon geluid voort, dit is geluid met een frequentie hoger dan 20 kHz. Het menselijk oor heeft slechts een hoorbaarheidsgrens tussen de 15 Hz en 20 kHz.

Het is dus sterk aangeraden beroep te doen op een deskundige, om zo de productiviteit te verhogen en de productiekosten te verlagen.

Oplossing 

Persluchtlekdetectie brengt in de meeste gevallen een besparing van 30% tot 40% met zich mee. De detectie vindt plaats op basis van het meten van het geluid dat een lek produceert. In de meeste gevallen hoeft de machine of installatie niet worden stilgezet omdat er achtergrondgeluiden zijn. De sensoren zijn heel gevoelig in termen van decibels, maar ze richten zich op een bepaald frequentiegebied (38-42 kHz).

Persluchtlekdetectoren zetten de ultrasone signalen om in hoorbare frequenties.

Met behulp van een paraboolsensor kunnen ook lekken op grote hoogte (tot 50 m) opgespoord worden.

Uptimise spoort de persluchtlekken niet enkel op, maar herstelt ze ook.
Onze ervaring leert ons dat de investering van de meting en herstelling reeds binnen enkele maanden tot maximum een jaar terugverdiend wordt. Bovendien zal het blijven renderen. De besparing loopt immers langer door dan een jaar.

Het is sterk aangeraden uw persluchtinstallatie periodiek te laten inspecteren.
De voordelen zijn overduidelijk. Uw energierekening wordt niet alleen sterk verminderd, een goed ingeregelde machine of installatie gaat bovendien langer mee en heeft een hogere capaciteit.

We kunnen dus besluiten dat het terugbrengen van persluchtkosten zeker winstgevend is en niet zelden tot grote besparingen met korte terugverdientijden leidt.